Ergonomska Klececa Stolica - Zdrava Stolica

ergonomska-klececa-radna-kancelarijska-stolica

klececa-stolica-radna        sedenje-zdravlje-lek        pravilno-sedenje-stolica-kancelarijska         kompijuterska-stolica-za-racunar

Klečeća stolica je ERGONOMSKA stolica.

Ergonomija je oblast koja se bavi proučavanjem položaja u kojima ljudi sede ili stoje.

Ergonomija je nučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, i pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tela. To nije nezavisna nauka, nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom, itd.).

Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane).

Dizajn ne može menjati čoveka, ali putem ergonomije saznaje o činjenicama koje su čoveku potrebne. Upravo ergonomija omogućava dizajneru da prilagođava ili promeni predmet u najboljoj kombinaciji za čoveka. Idealna situacija kaže da bi dizajn nekog uređaja trebao početi od čoveka, ali najćešce se dogada suprotno. Zato je važno uočiti da je dizajn oblikovan za ljude na osnovu podataka o konačnom korisniku.

  bol-ledja-kicma-vrat               stolica-radna-kancelarijska-pravilno-sedenje

 

Ergonomski dizajnirana klečeća stolica,baš zbog svog dizajna,smanjuje povrede i napetosti mišićnih grupa ,koje učestvuju u radnjama kao što je sedenje na stolici.

Normalne stolice imaju tendenciju da za vreme sedenja drže telo u nepravilnom položaju,koji može da dovede do deformacije ili povrede leđa kada treba da se sedi duže vreme.Klečeća stolica je dizajnirana da oponaša držanje tela kao kada stojimo.Ovaj položaj se postiže pomeranjem sedišta unapred za oko 30 stepeni. Nagnuto sedište daje rezultat da se kičma nađe u takozvanom ,,neutralnom“položaju,ili sličnom položaju kao kada smo u stojećem stavu.

Deo stolice na koji se oslanjaju kolena,sprečava da kolena kliznu napred,smanjujući tako pritisak na donji deo leđa i kukove.Noge se nalaze ispod tela,a potkolenice ispod kukova,tako da se tezina raspoređuje izmedu kukova i potkolenica. Za one sa stalnim bolom u donjem delu leđa,klečeća stolica može biti od zaista velike pomoći.

radna-kancelarijska-decija-stolica-sedenje-pravilno

                                            

Ako je teško obezbediti klečeću stolicu uvek kada sedimo,mogli bi deo dana koristiti klečeću stolicu a drugi deo dana standardnu kancelarijsku stolicu.Čak i ako samo deo dana sedimo na klečećoj stolici,to će nam pomoći da se oslobodimo neprijatnosti za naše telo koje nam stvara tradicionalna stolica.

Mnoge kompanije su uvele klečeće stolice u svoje prostorije da bi tako smanjile broj izostanaka radnika sa posla zbog bolova u leđima.

Klečeća stolica podstiče dobro držanje,koje poboljšava opšte zdravlje.Svojim ergonomskim dizajnom ona daje prirodan i ispravan položaj tela pri sedenju i tako ublažava pritisak na vrat,ramena i lumbalni deo kičme.

Ovaj klečeći položaj vam omogućava da poboljšate zdravlje vaše kičme i smanjite bol nastao neparavilnim sedenjem na tradicionalnim stolicama.

Klečeća stolica se često naziva i „POLOŽAJ TELA“ stolica.To je zbog njenog jedinstvenog dizajna i zbog toga što podstiče dobro držanje tela.

 

  kancelarijska-radna-stolica               stolica-radna-kancelarijska

.

NASTANAK KLEČEĆE STOLICE

U kasnim sedamdesetim godinama Norveški naučnik Peter Opsvik je dizajnirao klečeću stolicu koristeći prednosti biomehaničkog pada butina u odnosu na kičmu.

Mišicni napor i sakralne sile lumbalnog dela kičme su u ravnoteži napred-nazad i levo-desno kada su butine u otvorenom položaju, a još više kada su i noge u otvorenom položaju.

KAKO NAJBOLJE KORISTITI KLEČEĆU STOLICU

Za većinu korisnika klečeći-sedeći položaj podrazumeva usvajanje „novog“ pokreta.Mišici koji do sada nisu bili angažovani pri sedenju u tradicionalnoj stolici su sada aktivni,tako da se može osetiti blaga krutost u početku upotrebe klečeće stolice.Nekim ljudima treba period adaptacije ( 1 do 2 nedelje ),ne samo za mišiće,već i u pogledu upotrebe same stolice.

Niko ne treba da ostane u istom položaju duže vremena bez obzira koji se dizajn stolice koristi.Uvek je poželjno menjati položaje.

Klečeća stolica omogućuje mnogo različitih položaja pri sedenju.Možete sedeti sa obe noge na kolenima oslonjenim na jastuk,ili samo jedna noga oslonjena a druga ispružena,ili ispružene obadve noge.Kada koristite kolena možete regulisati pritisak na potkolenice pomeranjem sedišta nagore ili nadole,itd...

NAPOMENA: Kada se sedi na klečećoj stolici, jastuk ispod kolena je samo tu da obezbedi potporu za potkolenice.Ovo i jeste namera ovakvog dizajna stolice.Jedna od najčešćih grešaka je da se mnogo koriste kolena pri sedenju na ovakvoj stolici ! Uvek sedite prvo na sedište a zatim sa jednim ili oba kolena na jastuk.

Većina vaše telesne težine i dalje treba da bude podržana od strane površine sedišta.Deo težine prebacujete preko nogu i potkolenica na jastuk,što za promenu daje dobrodošlo olakšanje.Kada sedite na klečećoj stolici,vaša težina će se rasporediti na tri tačke ( sedne kosti i dve noge ).

klececa-stolica Udobno sedenje je individualno iskustvo.Ne postoji „najbolja“, „savršena“ ili „najviše udobna stolica“.Individualne razlike,životna sredina i svest o položaju tela pri sedenju su značajni faktori za pravilno i udobno sedenje.

ergonomska-klececa-stolica Stvaranje navika za sedenje u različitim pozicijama,podržavaju skoro svi ergonomski stručnjaci.Pokret je ključ za smanjenje fizičkog stresa kod sedenja.Ne postoji jedan najbolji sedeći položaj,ali je klečeća stolica za sada najbliža toj definiciji.

stolica-kicma-pravilno-sedenje